Club van 100

De Club van 100 bestaat sinds 2005 en is een initiatief van de stichting Liberaal Fonds Rotterdam. Het is een groep mensen die het liberale gedachtegoed aanhangt en de Rotterdamse VVD financieel steunt, in gezamenlijk te bepalen projecten.

Door deze financiële support is de VVD in Rotterdam in staat om liberale standpunten middels een krachtige campagne op straat en in de media sterk vorm te geven.

De Club van 100 organiseert voor haar donateurs twee keer per jaar een grote bijeenkomst op een aansprekende locatie en met grote sprekers. Voorbeelden van locaties: Centraal Station, Maasvlakte 2, de Kuip en Theater Walhalla. Sprekers die bij de Club van 100 zijn geweest zijn bijvoorbeeld Mark Rutte, Ivo Opstelten, Neelie Kroes, Fred Teeven en Henk Kamp. Tijdens deze bijeenkomsten wordt door de raadsleden een update gegeven van de ontwikkelingen in de stad. Tevens ontvangt u als donateur een paar keer per jaar een nieuwsbrief met informatie en interviews.

De Club van 100 biedt daarnaast een mooi netwerk van interessante donateurs. Het bestuur van de stichting Liberaal Fonds bestaat uit:

Jannes Verwer
               voorzitter
Hannagnes Faber          secretaris
Ruud van der Linde       penningmeester
Richard Jongste
Arnold Vredenbregt
Eveline Padberg

Indien u interesse heeft om donateur te worden of een keer een bijeenkomst vrijblijvend wilt bijwonen kunt u contact opnemen met Hannagnes Faber via clubvan100@vvdrotterdam.nl. 

Stichting Club van 100 is een ANBI. De Club van 100 is een initiatief van de stichting Liberaal Fonds Rotterdam. Deze stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, in het dagelijks spraakgebruik een ANBI. De ANBI-status kan voor u als donateur van de Club van 100 leiden tot belastingvoordelen. Giften aan de stichting zoals de jaarlijkse bijdrage van 1000 euro zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als u in privé tot deze schenking overgaat of voor de vennootschapsbelasting als een vennootschap deze gift betaalt. Wel is het zo dat u bij het invullen van het aangiftebiljet rekening moet houden met een bepaald minimumbedrag aan aftrekbare giften en een maximumbedrag.

Indien u meer informatie wilt hebben kunt contact opnemen met de Club van 100. Het jaarverslag 2015 van de stichting is aldaar verkrijgbaar. Een pdfversie kunt u hier vinden.

Beloningsbeleid
Het bestuur is het beleidsbepalend orgaan van de Stichting. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegeld. Slechts in uitzonderlijke situaties kan een bestuurslid, op verzoek van het bestuur daadwerkelijk gemaakte kosten declareren.

De stichting heeft geen werknemers, alle activiteiten worden uitsluitend door vrijwilligers gerund.