Maaike Slingerland

Maaike Slingerland heeft in de loop van haar vijftienjarig lidmaatschap van de partij diverse cursussen gevolgd en ondersteunende werkzaamheden verricht. In het dagelijks leven is ze werkzaam als strategisch communicatieadviseur met een focus op omgevingsmanagement en participatietrajecten. Binnen het bestuur wil ze haar kennis en ervaring graag inzetten op ledenwerving en ledenbehoud, om aldus - samen met de leden - onze stad nog een paar tandjes liberaler te maken!