VVD Rotterdam

Rotterdammers moeten zelf zorg kunnen organiseren wanneer zij dit beter kunnen dan de gemeente. Op initiatief van de VVD is een voorstel aangenomen om dit zogenoemde ‘right to challenge’ mogelijk te maken in Rotterdam. VVD-raadslid Maarten van de Donk: “Rotterdammers beschikken over talenten en inzichten die de gemeente niet heeft, bijvoorbeeld welke zorg wel en niet werkt in een wijk. Wij willen hen de mogelijkheid geven dit ook daadwerkelijk te doen”.

Rotterdammers moeten zelf zorg kunnen organiseren wanneer zij dit beter kunnen dan de gemeente. Op initiatief van de VVD is een voorstel aangenomen om dit zogenoemde ‘right to challenge’ mogelijk te maken in Rotterdam. VVD-raadslid Maarten van de Donk: “Rotterdammers beschikken over talenten en inzichten die de gemeente niet heeft, bijvoorbeeld welke zorg wel en niet werkt in een wijk. Wij willen hen de mogelijkheid geven dit ook daadwerkelijk te doen”.

‘Right to challenge’, in Groot-Brittanië een groot succes, daagt Rotterdammers uit om zelf initiatief te nemen om het nieuwe zorgstelsel vorm te geven. Vanaf 1 januari 2015 komt de zorg door de decentralisaties namelijk dichter bij de inwoners van Rotterdam te liggen.

Om deze overgang soepel te laten verlopen krijgen huidige zorgaanbieders voorrang bij de inkoop van zorg voor 2015. Dit zorgt ervoor dat Rotterdammers ook in 2015 de zorg krijgen die ze nu ontvangen. Het ‘right to challenge’ zou dan ook pas vanaf 2016 in werking kunnen treden. Daarom wil de gemeenteraad in het voorjaar van 2015 een concreet voorstel van het college ontvangen om dit te realiseren”, aldus Van de Donk.