VVD pakt bijstandstoerisme aan

De VVD Rotterdam is verheugd over het voorstel van VVD Tweede Kamerlid Malik Azmani om bijstandstoerisme aan te pakken. "Het gebruik van uitkeringen door arbeidsmigranten is snel toegenomen", stelt Azmani. Hij is daarom met een voorstel gekomen die voorkomt dat migranten na een relatief kort verblijf een onredelijk beroep doen op het Nederlandse uitkeringsstelsel. In dit voorstel is een grote rol weggelegd voor de gemeenten. Gemeenten moeten voortaan eerst vragen aan de IND of de migrant in Nederland mag blijven. Pas daarna mag de gemeente een besluit nemen over de aangevraagde bijstandsuitkering.

De VVD Rotterdam hecht een groot belang aan de solidariteit van het Nederlandse sociale stelsel. De VVD vindt het ook belangrijk dat er geen onredelijk of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van de bijstand. VVD-fractievoorzitterMaarten van der Donk: "Wij steunen dit voorstel. Het sluit goed aan bij mijn eigen voorstel om bijstandsfraude in Rotterdam aan te pakken. Het is belangrijk dat iedereen die aan het werk kan aan het werk gaat en niet onredelijk gebruik maakt van de bijstand. Zeker in Rotterdam komt deze wet van pas.’’

De VVD hoopt dat zijn voorstel snel door het parlement aangenomen wordt: "Het is prima om hier je handen uit je mouwen te steken, maar voor bijstandstoerisme is hier geen plaats.’’