Integreren in Rotterdam begint met de taal leren

De VVD wil dat mensen in Rotterdam alle kansen kunnen pakken om wat van hun leven te maken. Om deel uit te maken van een samenleving - naar school te gaan, te werken, mensen te leren kennen - is het belangrijk om de taal te spreken. Wij zien nog te veel kinderen met een taalachterstand omdat hun ouders geen Nederlands spreken. Veel meer allochtone vrouwen zouden mee kunnen doen in de samenleving als ze de taal zouden hebben geleerd. Iedereen integreert beter als hij met alle buurtgenoten een praatje kan maken.

De VVD vindt dat we alles moeten doen om iedereen te overtuigen van de noodzaak om onze taal te spreken. Dat doen we met onderwijs en taaleisen voordat je gebruik kunt maken van sociale voorzieningen. Dat doen we soms ook met prikkelende stellingen die mensen aan het denken zetten en discussie uitlokken. We leggen graag uit waarom we het doen. We accepteren niet dat mensen in hun isolement blijven zitten omdat taal een niet te nemen horde is. Mensen die integreren in onze samenleving, die laten zien dat ze er deel van willen uitmaken en voor zichzelf willen zorgen, krijgen in Rotterdam alle gelegenheid om een mooi leven op te bouwen.

U kunt hier de uitleg van VVD-lijsttrekker Jeannette Baljeu op RTV Rijnmond terugluisteren.