Nederlands spreken is essentieel

De Nederlandse taal is essentieel om zelfstandige keuzes te kunnen maken. Verontrustend is het dat in Rotterdam één op de vijf volwassenen laaggeletterd is. De VVD vindt het schokkend dat dit probleem gebagatelliseerd wordt door politieke partijen. Er zijn té veel mensen die aan het werk willen, maar worden belemmerd door taalproblemen. Er zijn té veel ouders die hun kinderen dolgraag willen voorlezen, maar iedere avond het kinderboek moedeloos dichtslaan. Er zijn té veel mensen die in hun isolement thuis blijven zitten, omdat taal een niet te nemen horde is.

De VVD accepteert dit niet. De politiek is niet dienstbaar wanneer zij deze zaken onbenoemd laat en weghoont. Laten we daarom in Rotterdam gewoon Nederlands spreken.

Het gebeurt niet vaak dat een verkiezingsposter zoveel reacties oproept (Letter&Geest, 15 maart). ‘In Rotterdam spreken we Nederlands’ is een opzettelijk gekozen stelling om het debat op gang te brengen. En dat is gelukt. Zo liet 65 procent van de lezers (20.600 mensen) van AD.nl in een poll weten dat zij onze VVD-poster uit het hart gegrepen vindt. Een hoog aantal respondenten en een begrijpelijke reactie. De Nederlandse taal is immers de sleutel tot nagenoeg alles in onze samenleving.

Iedere Rotterdammer wordt geconfronteerd met keuzes die gemaakt moeten worden. Welke zorgverzekering past bij mij? Welke basisschool kies ik voor mijn kinderen? Hoe blijf ik gezond – zowel mentaal, fysiek als financieel? En dan hebben we het nog niet eens over alledaagse zaken als het opladen van de OV-chipkaart of het bestellen van recepten via de online-apotheek. Mensen die in de bijstand zitten, kunnen al helemaal niet om de Nederlandse taal heen. Zij moeten aan de slag met het invullen van formulieren, schrijven van brieven en voeren van gesprekken. Kortom: Nederlands spreken is de eerste stap, het lezen en schrijven de tweede.

De mate waarin iemand de taal beheerst - spreken, lezen of schrijven - is bepalend voor hoe iemand in het leven staat. Het beïnvloedt hoe wij ons ontwikkelen, welke kansen worden gezien en vervolgens worden benut. De VVD wil dat mensen in Rotterdam alle kansen kunnen pakken om wat van hun leven te maken. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid is waar het om draait. De essentie van het liberalisme én de bouwsteen voor een goed functionerende participatiesamenleving.

 

Deze blog verheen op 18 maart 2014 als opinieartikel in Trouw