VVD over woonvisie: bouwen voor de middengroepen

De gemeente moet eerst fors bouwen voor de middengroepen voordat het overgaat tot ingrijpende wijzigingen in de huidige Rotterdamse woningvoorraad. Dat stelt de VVD Rotterdam in een reactie op de Woonvisie 2030 Rotterdam. Met dit plan hoopt het college de stad meer in balans te brengen en ruimte te creëren voor midden- en hoge inkomensgroepen. In het verlengde daarvan is wethouder Schneider van plan 20.000 goedkope woningen te slopen of te verbouwen tot duurdere appartementen. “De echte behoefte in Rotterdam ligt in het toevoegen van middeldure en duurdere huur- en koopwoningen, maar daar wordt nog veel te weinig in gebouwd,” stelt VVD-burgerlid Pascal Lansink. “Mogelijkheden genoeg. Denk aan de nieuwe wijk Parkstad op de Kop van Zuid, Park Zestienhoven, alle ruimte die er nog is op Katendrecht en in het Lloydkwartier en nieuwe mogelijkheden in de buurt van het stadion. Daarnaast zijn er nog heel veel plekken in de stad voor kleine initiatieven om woningen te bouwen.”

De VVD wil in Rotterdam een gevarieerd aanbod in zowel huur als koop waarbij de toekomstige bewoner zelf bepaalt hoe en waar hij wil wonen. Historisch gezien is de ‘sociale huursector’ in Rotterdam altijd groot geweest. Wat de VVD betreft té groot. Lansink: “Wij vinden het belangrijk dat ook hogere inkomens in Rotterdam een aantrekkelijke woning kunnen vinden en houden. Ongeveer een kwart van de sociale huurwoningen in Rotterdam wordt bewoond door huishoudens met een inkomen dat daar eigenlijk te hoog voor is. Voor die mensen moeten alternatieven komen. Dat doe je door huizen in het middensegment bij te bouwen en daarna pas goedkope woningen te slopen – niet andersom zoals dit college voorstelt.”

Maar volgens VVD-burgerlid Lansink staat of valt het realiseren van een goede woonvisie niet alleen met bouwen. Volgens Lansink gaat het er ook om dat buitenruimte op orde is en de woningen goed bereikbaar zijn. "Je gaat bijvoorbeeld niet in een duur huis wonen als de buitenruimte niet op orde is. En als je huis niet goed te bereiken is, dan moet het wel heel exclusief zijn, wil je er gaan wonen. Die twee elementen spelen een heel belangrijke rol bij het succesvol kunnen uitvoeren van een dergelijk plan. Daar ziet de VVD nog te weinig van terug in het huidige plan dat voorligt," aldus burgerlid Lansink.