VVD: Hard optreden tegen krakers

De VVD Rotterdam vindt het kraken van panden onacceptabel. Als het aan de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan ligt, is het dan ook snel afgelopen met deze vorm van diefstal. “Wij hebben vandaag vragen ingediend om na te gaan wat de huidige stand van zaken is. Hoeveel panden zijn er momenteel gekraakt in Rotterdam en in hoeveel van de gevallen is er overgegaan tot strafrechtelijke vervolging? In onze ogen zijn krakers dieven die de maatschappij handenvol met geld kosten. Geld dat veel beter besteed kan worden,” laat de liberale politica weten.

De vragen van de Rotterdamse VVD-fractie komen niet geheel uit de lucht vallen. Gisterenavond was er namelijk sprake van een uitslaande brand in een voormalig schoolgebouw aan de Rosestraat dat gekraakt werd. Terwijl de brandweer de brand bestreed, maakte de politie een afzetting om mensen op veilige afstand te houden en de hulpdiensten ruimte te bieden. Eén man, een 30-jarige kraker van het gekraakte pand, hield zich niet aan de aanwijzingen van de agenten en schold hen aanhoudend uit. Toen een waarschuwing hem niet op andere gedachten bracht, werd hij aangehouden. Volgens Antoinette Laan is het een gotspe dat hulpverleners en politieagenten tijdens hun werk belaagd worden. “Ronduit respectloos,” noemt Laan het gedrag van de kraker. “Gewoon je handen van onze hulpverleners af!”

Het krakersgeweld van gisterenavond is voor de Rotterdamse VVD-fractie aanleiding om na te gaan wat er momenteel allemaal gebeurt op het gebied van handhaving tegen kraken. Sinds de inwerkingtreding van de Wet kraken en leegstand per 1 oktober 2010 is kraken te allen tijde verboden. Ook biedt de wet gemeenten een aanvullend instrumentarium om de leegstand van niet-woonruimte tegen te gaan. “Wij zouden dan ook graag willen weten of het college dit kraakverbod onverkort handhaaft. Zo ja, waarom wordt er dan tóch nog zoveel gekraakt? Zo nee, welke politieke motivatie ligt eraan ten grondslag?” sluit Laan af.