Rekenkamer: informatiebeveiliging Rotterdam niet op orde

De Rotterdamse VVD is zeer benieuwd naar het Rekenkamerrapport over de informatiebeveiliging van de gemeente Rotterdam. Antoinette Laan: “Uit de brief van de Rekenkamer blijkt dat er ernstige tekortkomingen zijn in de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is gewoonweg schrikbarend en het probleem zal zo snel mogelijk moeten worden aangepakt.”

De VVD heeft in maart 2016 aan de Rekenkamer gevraagd om te onderzoeken hoe het is gesteld met de beveiliging van persoonlijke gegevens van Rotterdammers. Dit gebeurde naar aanleiding van het grote datalek dat in die periode heeft plaatsgevonden. De gegevens van 25.000 Rotterdammers hebben destijds voor een langere tijd op straat gelegen. De Rekenkamer geeft aan dat de gemeente Rotterdam onder andere verouderde software gebruikt, wachtwoorden gemakkelijk te achterhalen zijn en dat usb-sticks rondslingeren. Laan: “De gemeente dient garant te staan voor een deugdelijke beveiliging van vertrouwelijke privégegevens. Dat is nu ronduit niet het geval. De VVD heeft al meerdere malen geconstateerd dat het misgaat met het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.”