VVD luidt opnieuw noodklok Kralingse Plas

De visstand in de Kralingse Plas is sterk teruggelopen. Mogelijke oorzaak is het gebruik van waterstofperoxide. Deze stof werd afgelopen zomer ingezet om de overlast van blauwalg aan te pakken. De Rotterdamse VVD-fractie maakt zich al jaren sterk voor een schone en veilige Kralingse Plas en vindt dit dan ook een ronduit zorgwekkende ontwikkeling. “Hoe vaak wij niet bij wethouder Eerdmans hebben gevraagd om een structurele oplossing tegen blauwalg. Op de een of andere manier wordt het probleem steeds weggewuifd en worden er telkens weer schijnoplossingen aangedragen. Dat lijkt nu opnieuw het geval,” laat een boze Pascal Lansink-Bastemeijer weten.

Zo werd er afgelopen zomer gekozen voor het gebruik van waterstofperoxide om de blauwalg in de plas te bestrijden. Na een behandeling in juli keerde de blauwalg echter terug. In augustus volgde daarom een tweede behandeling. Lansink-Bastemeijer: “De gemeente gaf daarmee aan de blauwalg effectief bestreden te hebben. Maar goed, nu zitten we dus met een volgend probleem opgescheept, namelijk een sterk teruggelopen visstand. Wanneer maakt de wethouder nu eens écht werk van een schone Kralingse Plas? Nu schiet het – werkelijk waar – totaal niet op. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente het water in de plas voor alle Rotterdammers schoon en veilig houdt. Zeker met de zomer in aantocht.” 

Al in 2014 zat de VVD de gemeente op dit onderwerp achter de broek aan. Naar aanleiding daarvan besloot de gemeente, samen met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, aanvullende maatregelen te nemen. Zo werd de venige ondergrond van de plas verder uitgebaggerd en voorzien van een zandlaag. In de gemeentelijke begroting is jaarlijks 200.000 euro ingeruimd om blauwalg te bestrijden. Volgens Lansink-Bastemeijer is dat een goed begin maar niet genoeg. “Met dit geld kan er geen structurele oplossing komen waardoor het nog steeds regelmatig verboden zal zijn om in de Kralingse Plas te zwemmen. Helaas lijken Leefbaar Rotterdam en de wethouder hier genoegen mee te nemen. Dat doen wij echter niet. Wij blijven strijden voor een schone plas!”