Werkloze 40+ers krijgen duwtje in de rug

Dankzij voorstellen van de VVD gaat de gemeente Rotterdam bekijken of de intakegesprekken van bijstandsgerechtigden effectiever kunnen worden gevoerd. Op deze manier moet er een betere match ontstaan tussen het aanbod van werkzoekenden en de vraag van werkgevers. “Dit is een eerste stap in de goede richting.” aldus raadslid Maarten van de Donk. De liberaal verdedigde zijn initiatiefvoorstel ‘Te jong om thuis te zitten’ in de Rotterdamse gemeenteraad. Het voorstel biedt aanbevelingen om 40+ers die momenteel afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering, sneller actief te krijgen op de arbeidsmarkt. 

De VVD is van mening dat het aantal bijstandsgerechtigden in Rotterdam te hoog is. De Maasstad is de koploper in Nederland als het gaat om het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Van de Donk: “Uit de cijfers blijkt dat 60% van de 39.000 bijstandsontvangers 40 jaar of ouder is. Zij hebben meer moeite met het vinden van een betaalde baan dan de jongere generaties. Wij zien uit eigen onderzoek dat de 40+ers een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben vanwege vooroordelen en niet-actuele kennis en kunde. Daar moet volgens ons echt iets aan gedaan worden. De VVD heeft daarom een voorstel gedaan om leningen voor bijscholing beschikbaar te stellen zodat werklozen kunnen investeren in hun eigen toekomst.”

“Wij zijn in ieder geval verheugd dat het college en de gemeenteraad nu ook inzien dat het probleem van oudere werkzoekenden hardnekkig is en dat het niet genegeerd kan worden. Wij realiseren ons ook dat het probleem met oudere werkzoekenden met dit voorstel nog niet opgelost. De VVD zal zich daarom in de toekomst in blijven zetten om de weg naar een betaalde baan makkelijker te maken.” aldus Van de Donk.