Oplossing blauwalgprobleem in zicht

Grote kans dat het blauwalgprobleem in de Kralingse Plas opgelost wordt. Dat laat het Rotterdamse VVD-raadslid Jan-Willem Verheij weten naar aanleiding van zijn voorstel dat vanochtend werd aangenomen. Op aandringen van Verheij gaat de gemeente, samen met de Provincie en het Hoogheemraadschap, een bestrijdingsplan maken. Volgens Verheij is dat heel goed nieuws. “Die samenwerking tussen verschillende overheden is namelijk broodnodig als het gaat om het bestrijden van blauwalg. Dit is een heel belangrijke stap naar een zomer- en zwemklare plas,” laat Verheij weten. 

Wanneer de Kralingse Plas, die jaarlijks evenveel bezoekers als de Efteling trekt, precies gereed is voor strandgasten en watersporters is nog niet duidelijk. Verheij: “Wij hebben er bij de wethouder op aangestuurd dit in ieder geval zo snel mogelijk te regelen. Afgesproken is dat de gemeente heel snel met de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap om tafel gaat om te werken aan een gezamenlijke aanpak. Ook zal er worden gekeken naar de verdeling van de kosten en de benodigde projectstructuur. Dit alles om ervoor te zorgen dat Rotterdammers zo snel mogelijk kunnen genieten van een schone en veilige plas.” 

Al jaren staat het schoon en veilig houden van de Kralingse Plas hoog op de agenda van de Rotterdamse VVD. Zo trokken VVD’ers Rens van Overdam en Jock Geselschap in 2014 op ludieke wijze ten strijde tegen de problematiek door verkleed te gaan als smurf. In de jaren die volgden, bleven de liberalen het onderwerp telkens agenderen. De afgelopen weken laaide de discussie weer op toen bekend werd dat de visstand sterk was teruggelopen. Mogelijke oorzaak is het gebruik van waterstofperoxide. Deze stof werd afgelopen zomer ingezet om de overlast van blauwalg aan te pakken. Meteen trokken tal van partijen aan de bel. Volgens Verheij is dat een sterk signaal geweest. “Ik ben heel blij om te zien dat dit onderwerp zo ongelooflijk veel partijen aan het hart gaat. Mijn voorstel werd gesteund door de PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, NIDA en de CU/SGP. Ook was er sprake van een raadsbrede meerderheid. Dat zijn hele positieve signalen. Op naar een schone plas!”