LHBTI-beleid moet worden aangescherpt

Te veel hulpbehoevende lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI)-jongeren vallen momenteel tussen wal en schip. Dat is de conclusie die de VVD trekt naar aanleiding van een bijeenkomst over hulpverlening aan LHBTI-jongeren. ‘Wij hebben tijdens deze bijeenkomst signalen opgepikt die moeten worden opgepikt. Vandaar dat de VVD onderzocht wil hebben op welke wijze de hulpverlening voor deze doelgroep kan worden verbeterd,’ aldus VVD-raadslid Maarten van de Donk.

Rotterdamse organisaties die zich bezighouden met LHBTI-beleid hebben tijdens een bijeenkomst de stand van zaken voorgelegd aan de gemeenteraad. ‘Hieruit werd pijnlijk duidelijk dat er nog veel moet gebeuren in Rotterdam. Zo blijkt dat er welzijnsmedewerkers zijn die denken dat homoseksualiteit een keuze is. Zij zitten wat ons betreft op de verkeerde plek en zijn niet geschikt om jongeren die worstelen met hun geaardheid te helpen. Hierover zijn vragen gesteld aan het college,’ aldus Van de Donk.
De LHBTI-jongeren krijgen ook te maken met doorverwijzingen naar verschillende hulpinstanties. ‘Dit maakt het voor de jongeren niet makkelijker om hun persoonlijk verhaal bij iemand te doen. Van de huisarts, naar het wijkteam en van het wijkteam naar de professionele hulporganisatie. Door deze drempels is de kans groot dat zij tussentijds afhaken en uiteindelijk niet de hulp krijgen waaraan zij behoefte hebben.’ Volgens de VVD is een centrale plek nodig waar LHBTI-jongeren zich kunnen melden met hun vragen indien ze thuis geen gehoor vinden.

Acceptatie van LHBTI’ers begint thuis en op school. Uit cijfers blijkt Sinds 2012 zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs verplicht om LHBTI-voorlichting te geven. Voorlichting in het onderwijs draagt volgens onderzoek bij aan LHBTI-acceptatie onder jongeren. Van de Donk: ‘Er zijn scholen in Rotterdam die zich hier niet aan de wettelijke verplichting houden. We willen graag van het college weten hoeveel scholen dit zijn en wat zij gaan doen om alsnog te zorgen dat er voorlichting zal worden gegeven.’