VVD vraagt om handhaving 'toeterverbod'

De Rotterdamse VVD vraagt aan het college hoeveel bekeuringen er afgelopen weekend zijn uitgedeeld aan overlast veroorzakende toeteraars. Naar aanleiding van de uitslag van het Turkse referendum werd vooral in het gebied rondom de Westblaak veelvuldig geclaxonneerd. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘Overlast veroorzaken door middel van geluid is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening verboden. We willen graag weten of er is gehandhaafd.’

Via social media en meldingen van omwonenden heeft de VVD geconstateerd dat meerdere artikelen uit de APV zijn overtreden. In de APV staan regels die voor iedereen binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam gelden. Tot in de late uren werd afgelopen zondagavond overlast veroorzaakt door veelvuldig te claxonneren. Laan: ‘Dat mensen iets te vieren hebben is prima, maar val anderen daar niet mee lastig. Rondom de Westblaak werd stilgestaan met voertuigen, tegen de rijrichting ingereden en dubbel geparkeerd.’ 

De VVD wil graag weten wanneer de politie is overgegaan tot handhaving en of het juist is of dit pas na 23.00 uur is gebeurd. ‘We willen graag weten waarom er pas op het late tijdstip is overgegaan tot het uitdelen van waarschuwingen of ‘toeterboetes’ ter hoogte van 370 euro. Als we niet direct handhaven kunnen we de regels net zo goed schrappen,’ aldus Laan.