VVD wil aftelverkeerslichten en groene golven voor auto's

Groene golven en aftelverkeerslichten voor auto’s. Daar heeft VVD’er Jan-Willem Verheij voor gepleit tijdens de bespreking van het stedelijk verkeersplan. Het liberale raadslid deed de voorstellen omdat hij vindt dat het plan van wethouder Langenberg (D66) te weinig concreet is. “Het verkeersplan dat nu voorligt schetst een aantal vergezichten maar gaat te weinig in op hoe Rotterdammers écht het snelst van A naar B kunnen komen. Groene golven en aftelverkeerslichten voor auto’s dragen daaraan bij,” stelt de liberaal. “En natuurlijk de door ons voorgestelde nieuwe metrolijn op Zuid!”

Volgens Verheij zijn er in verschillende steden goede ervaringen opgedaan met aftelverkeerslichten voor autoverkeer. Verheij: “In 2008 werd in Den Bosch al eens succesvol geëxperimenteerd met aftelverkeerslichten voor auto’s. Drie seconden voordat het verkeerslicht voor automobilisten op groen springt, verschijnen de cijfers drie, twee en één in de middelste van de drie lichten. Omdat de proef een dermate groot succes was, zijn deze verkeerslichten inmiddels op veel plekken in Den Bosch terug te vinden. Als het aan de VVD Rotterdam ligt, krijgt dit geslaagde experiment een Rotterdamse evenknie.” 

Om het autoverkeer beter te laten doorstromen, stelde Verheij eveneens voor om de zogenoemde ‘groene golven’ te herintroduceren. In het verleden is daar al succesvol gebruik van gemaakt. “Automobilisten hoeven dan niet steeds te stoppen voor rood licht. Dat is goed voor de mobiliteit én het milieu. Onderzoek heeft namelijk meermaals aangetoond dat rijdende auto’s veel minder uitstoot veroorzaken dan continu optrekkend, afremmend en stilstaand verkeer.”