Stel orde op zaken bij Veilig Thuis

De inspectiedienst Jeugdzorg deelde de dikste onvoldoende van Nederland uit aan Veilig Thuis Regio Rijnmond (VTRR). VTRR is het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld. VVD-raadslid Simon Becker: ‘We willen weten wat Rotterdam bijvoorbeeld gaat doen aan de te lange wachtlijst. De situatie is zorgwekkend aangezien het een kwetsbare groep betreft en moet daarom zo snel mogelijk worden aangepakt.’

Uit het inspectierapport blijkt dat de betreffende organisatie het slechts presteert van heel Nederland. VTRR is sinds 2015 het officiële meldpunt voor burgers en professionals met zorgen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Becker: ‘VTRR heeft volgens de inspectie een fors aantal onderdelen niet op orde. Zo duurt het te lang voordat vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld worden beoordeeld. Iedere keer dat het te lang duurt voordat er een onderzoek wordt gestart, is er een te veel.’

De VVD wil ook van het Rotterdamse college weten wat zij gaat doen om de misstanden in de toekomst te voorkomen. ‘We zien graag dat de wachtlijst wordt weggewerkt zonder dat kwetsbare gevallen daar de dupe van zijn. VTRR heeft al eerder verbetering beloofd maar wij hopen dat het college daar ook streng op zal toezien,’ aldus Becker.