Maak werk van werk

De gemeente Rotterdam heeft de hoogste werkloosheid van Nederland. Zo’n 11,3% van de beroepsbevolking heeft momenteel geen betaalde baan. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: ‘De Rotterdamse economie groeit maar het aantal banen blijft achter. We willen graag van het college weten wat zij gaan doen om meer arbeidsplaatsen naar onze stad te halen. Rotterdam staat graag bovenaan de lijstjes maar dit lijstje aanvoeren verdient geen schoonheidsprijs.’

In vergelijking met de vier grootste steden van Nederland presteert Rotterdam veruit het slechts. In Den Haag is 8,8% van de beroepsbevolking werkloos. In Amsterdam ligt dit percentage op 6,7% en Utrecht presteert het best met 6,0% werkloosheid. Verheij: ‘We zijn de stad van mouwen opstropen en aan het werk. Het is dan vreemd dat het bij een fors aantal Rotterdammers niet wil lukken. Waar gaat het mis?’ De Rotterdamse VVD is van mening dat het tij gekeerd moet worden om het aantal arbeidsplaatsen in de regio weer toe te laten nemen. De liberalen vragen zich af of het vestigingsklimaat voor bedrijven wel aantrekkelijk genoeg is.

Werkloosheid kent grote gevolgen voor het individu die niet deelneemt aan het arbeidsproces. ‘Zo is onder andere de kans op psychische problemen tweemaal zo hoog bij werkzoekenden dan bij mensen die wel actief zijn op de arbeidsmarkt. De financiële gevolgen voeden deze psychische problemen en hebben ook weer invloed op de persoonlijke leefomgeving,’ zegt VVD-raadslid Simon Becker. Het gezin ondervindt last van de verminderde financiële middelen en de veranderende houding van de werkzoekende. Hoe langer deze situatie duurt, hoe moeilijker het de werkzoekende is om weer actief te worden op de arbeidsmarkt.

Zie de schriftelijke vragen in de bijlage.