Parkeernorm belemmert woningbouw

De parkeernormen van de gemeente Rotterdam staan woningbouw in de weg. Daarom wil de VVD Rotterdam dat de regels eenvoudiger worden zonder dat er parkeerproblematiek in de buurt ontstaat. VVD-raadlid Jan-Willem Verheij: ‘Rotterdam heeft een forse inhaalslag nodig als het gaat om het bouwen van woningen. We willen graag weten hoeveel bouwprojecten niet doorgaan of vertraging oplopen vanwege deze parkeernorm. We moeten flexibel zijn zodat de druk op de woningmarkt afneemt en Rotterdam kan doen wat het moet doen: bouwen!’

Uit onderzoek van de provincie Zuid-Holland blijkt dat de gemeentelijke parkeernormen voor vertraging zorgen bij nieuwbouw en dat de dure parkeerplaatsen voor een groot deel leeg blijven omdat er hoogwaardig openbaar vervoer in de buurt is. De parkeernorm geeft het aantal verplicht te realiseren parkeerplaatsen per woning aan. ‘Bij een fors aantal bouwprojecten blijkt het fysiek en financieel niet haalbaar om te voldoen aan deze regels. Hierdoor blijven braakliggende terreinen onbebouwd en staan kantoorgebouwen die omgebouwd kunnen worden onnodig leeg. Een gemiste kans,’ aldus burgerlid Pascal Lansink-Bastemeijer. Alleen in Zuid-Holland zijn er al minstens dertig voorbeelden van projecten waarbij er structurele leegstand heerst in de parkeergarages van de gebouwde complexen. Bewoners kiezen voor het openbaar vervoer waardoor parkeerplekken voor niets zijn gebouwd.

Verheij: ‘In totaal is er voor 17 miljoen euro geïnvesteerd in leegstaande parkeerplekken. Het onderzoek van de provincie stelt dat voor dit bedrag ook 170 betaalbare woningen gebouwd hadden kunnen worden. Het niet flexibel zijn met betrekking tot de parkeernorm zorgt dus voor weggegooid geld. We vragen het Rotterdamse college om meer maatwerk te leveren in situaties waarbij de verwachting is dat parkeerplekken leeg zullen blijven. Het geld kan beter worden besteed.’ De VVD ziet liever dat er woningen gerealiseerd worden zodat er meer woningen voor Rotterdammers beschikbaar komen.

Zie de schriftelijke vragen in de bijlage.