Een schoon Rotterdam; de film!

De VVD stelt voor om door Rotterdamse studenten een voorlichtingsfilm te laten maken over afval. Burgerlid Pascal Lansink-Bastemeijer: ‘Naast het uitdelen van forse boetes kunnen we een voorlichtingsfilm maken die wordt getoond op basis- en middelbare scholen. Het doel is om jongeren bewust te maken van het belang van het opruimen van afval. Op deze manier hopen we het gedrag te veranderen en de straten in Rotterdam schoon te krijgen én te houden.’

Afval leidt vaak tot nog meer afval, een verminderd veiligheidsgevoel, gezondheidsproblemen bij mensen en dieren en een algemene verpaupering van de wijk. ‘Wij willen iets doen aan die negatieve vicieuze cirkel waardoor het weer prettig wonen is in de Rotterdamse wijken. Afval hoort wat ons betreft niet thuis in het straatbeeld maar in de vuilcontainers. Door middel van de voorlichtingsfilm, gemaakt door Rotterdamse studenten, willen we jongeren attenderen op hun verantwoordelijkheid om de stad schoon te houden. Een vlot filmpje is dan bij uitstek het middel om jongeren te bereiken,’ aldus Lansink-Bastemeijer.

De VVD is van mening dat Rotterdam een stuk schoner kan en moet zijn. ‘Wij zien dat in meerdere wijken het afval gewoon op straat wordt gegooid terwijl er vuilnisbakken staan. Dat is voor ons, en met ons voor veel bewoners, een doorn in het oog.’ Indien vervuilers op heterdaad worden betrapt mogen zij een terechte boete van 140 euro verwachten, maar de liberalen zijn van mening dat er ook moet worden ingezet op gedrags- en mentaliteitsverandering. Lansink-Bastemeijer: ‘De pakkans is nu te laag omdat er niet op iedere hoek van de straat een BOA kan staan. Door middel van het jong-geleerd-is-oud-gedaan-principe hopen we de overlast terug te dringen en te voorkomen dat straten een openbare vuilnisbelt worden. Rotterdam verdient beter dan dat.’


De VVD zal het voorstel indienen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 4 juli 2017.