Betrek ondernemers bij detailhandelsvisie

De detailhandelsvisie van wethouder Struijvenberg is ‘ontoereikend’. VVD’er Jan-Willem Verheij doet een oproep voor een complete visie: ‘Er missen nog een aantal cruciale elementen binnen het concept wat er nu ligt. De visie moet gaan over meer dan alleen vierkante meters en locatie. We moeten de omgevingsfactoren meenemen, zoals het aanbod van omliggende steden, dat heeft veel invloed op de winkelstraten van Rotterdam. Daarnaast is de analyse te veel gericht op de huidige situatie, het zegt niks over de toekomst. We moeten de flexibiliteit hebben om snel in te kunnen spelen op de veranderende omstandigheden.’

‘Winkelen gaat over de beleving; de omgeving, de bereikbaarheid en het gemak waarmee je kan parkeren. Juist die elementen die het winkelen leuk maken moeten toegepast worden in de samenwerking met de lokale ondernemers,’ stelt Verheij. Hij roept dan ook op om een uitvoeringsagenda op te stellen in samenwerking met de ondernemers. ‘We moeten de ondernemers betrekken bij de volgende stappen van de uitvoering van de visie, het gaat immers in essentie om hen.’

De VVD doet tevens een oproep voor het gebruik van mobiel cameratoezicht in winkelgebieden. Verheij: ‘Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een winkelgebied. Om de veiligheid in het gebied te ondersteunen is cameratoezicht een effectieve manier om toezicht en handhaving in winkelgebieden te realiseren.’