Aanpak straatintimidatie zaak van lange adem

Het ‘sis-verbod’ dat de gemeente Rotterdam in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wil opnemen is een eerste stap in de goede richting om straatintimidatie aan te pakken. Fractievoorzitter Antoinette Laan: ‘Meerdere vrouwen mijden bepaalde straten in Rotterdam. Zij worden ingeperkt in hun vrijheden qua kleding, gedrag en bewegingsruimte. Dit zullen wij nooit en te nimmer accepteren. De veroorzakers van deze intimidatie hebben wat de VVD betreft een lesje gelijkwaardigheid en respect nodig. Laat deze ‘heren’ maar boeten voor hun gedrag.’

In de aanpak van straatintimidatie staat onder andere dat er vier BOA’s worden ingezet om een oogje in het zeil te houden. Laan: ‘Wij denken dat dit onvoldoende is en hebben voorgesteld om álle BOA’s een cursus te geven om straatintimidatie op te merken. Het moet een breed gedragen aandachtspunt zijn voor alle handhavers op straat. Wat ons betreft mag daarvoor meer geld worden uitgetrokken.’

In januari 2018 zal de gemeenteraad van Rotterdam spreken over de beoogde APV-wijziging. Hierbij zal worden voorgesteld om een boete ter hoogte van maximaal €4.100,- of een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden op te leggen indien iemand zich schuldig maakt aan straatintimidatie. ‘Het OM kan straffen uitdelen om de daders een lesje te leren, maar uiteindelijk zal er gedragsverandering moeten plaatsvinden. In het onderwijs duidelijk maken dat naroepen, in het nauw drijven of beledigen ‘not done’ is, zal een nadrukkelijk plek in de aanpak van straatintimidatie moeten krijgen. Ook ouders hebben wat ons betreft een verantwoordelijkheid voor het bespottelijke gedrag. Ga kijken wat ze ’s avonds op straat doen en maak duidelijk dat je zo niet met vrouwen omgaat,’ aldus Laan.