Ambtenaren nauwelijks beoordeeld in Rotterdam

Ambtenaren van de gemeente Rotterdam blijken nauwelijks plannings-, functionerings- of beoordelingsgesprekken te hebben. Dit blijkt uit de jaarstukken 2016 waarin het college verantwoording aflegt over het door hen gevoerde beleid. "Personeelsgesprekken - in welke vorm dan ook - leggen de basis voor goed werkgeverschap van de gemeente en zorgen ervoor dat ambtenaren hun werk goed kunnen uitvoeren," aldus de ontstemde VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan.

Bij vrijwel alle organisatieonderdelen zijn de cijfers gedaald. Bestuurs- en Concernondersteuning ziet het percentage beoordelingsgesprekken zelfs teruggelopen naar 43 procent (in 2015 nog 79 procent). Eerder werd al een melding gedaan van een vermeende angstcultuur binnen de afdeling Vastgoed. Ook in het Waterfront dossier werd al melding gedaan van de gebrekkige aanspreekcultuur. "Blijkbaar is een open dialoog en elkaar aanspreken op functioneren niet langer de norm. Leidinggevenden en ambtenaren moeten afspraken met elkaar kunnen maken en gezamenlijk een ontwikkelingstraject kunnen doorlopen. Dat is nu blijkbaar niet het geval en dan is het slecht gesteld met de organisatiecultuur. Het voeren van personeelsgesprekken is in het belang van de ambtenaren, de leidinggevenden en dus uiteindelijk van de inwoners van Rotterdam," stelt Laan.

De Commissie tot Onderzoek van de Rekening constateerde in 2012 al dat het percentage gevoerde personeelsgesprekken onder de maat was. De gemeenteraad heeft in dat zelfde jaar met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin werd opgeroepen het percentage op te schroeven tot 100 procent."Het wordt tijd om dit een keer waar te maken, de VVD vindt het ronduit schrijnend om te constateren dat het percentage alleen maar is gedaald," aldus Laan. Tijdens de behandeling van de jaarstukken zal de Rotterdamse VVD het college manen de motie nu echt serieus te nemen en met een verbeterplan te komen.

Update: tijdens de raadsvergadering van donderdag 22 juni 2017 diende VVD-raadslid Antoinette Laan een motie in waarmee zij het college oproep nu ├ęcht met een oplossing voor de hierboven genoemde problematiek te komen. Heel goed nieuws: de motie werd door alle fracties in de Rotterdamse gemeenteraad ondertekend. En dat gebeurt niet vaak!