VVD: 'Sloop de sloopregeling niet'

De sloopregeling voor oude vervuilende auto’s in Rotterdam moet blijven. De huidige regeling is in 2013 ingesteld en wordt eind dit jaar beëindigd. Dit zou betekenen dat eigenaren die hun vervuilende auto van de weg willen halen geen vergoeding meer ontvangen voor het slopen van hun auto. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij ziet graag een verlening van de sloopregeling: “Ik snap niet waarom je dit zou afschaffen. Deze regeling heeft bijgedragen aan een aanzienlijke verschoning van het Rotterdamse wagenpark. Het is in tegenstelling tot de milieuzone een maatregel die wel bijdraagt aan schonere lucht in de stad. Bovendien kost het de gemeente tot nu toe helemaal niets omdat de premies zijn betaald uit een bijdrage van het rijk.” Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota is de VVD-motie ‘Sloop de sloopregeling niet’ met een gelijk aantal voor- en tegenstemmen niet aangenomen en niet verworpen.

De gemeente geeft tussen de 1.000 en 2.500 euro sloopsubsidie voor oude auto’s. Daar komt bovenop dat je in aanmerking kunt komen voor extra subsidie als je overstapt naar een 100% elektrische of op groen gas rijdende auto. “Vanuit de overheid wordt hier niets opgelegd, iedereen is vrij om zelf de keuze te maken. Het is slechts een klein duwtje in de goede richting. Wanneer de sloopregeling wordt afgeschaft, blijven de auto’s gewoon op de weg rijden” aldus Verheij.

De gelijke stand van stemmen betekent dat er op 7 september opnieuw zal worden gestemd over de motie. Verheij: “Zoals het er nu naar uitziet is het een dubbeltje op zijn kant, maar wat ons betreft is het heel duidelijk: Het is een milieubewuste maatregel waarvan de werking is aangetoond.”