Laat 'sneltrappert' toe op fietspad

Sinds 1 januari zijn speed-pedelecs (snelle elektrische fietsen) officieel gecategoriseerd als brommer. Dat heeft als gevolg dat deze fietsen voortaan op de rijbaan moeten terwijl hun snelheid niet gelijk is aan brommers en auto’s op de rijbaan. VVD-raadslid Jan-Willem Verheij: ‘Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden terwijl meerdere fietspaden, zoals doorgaande fietsroutes, in Rotterdam ook geschikt zijn voor snelle fietsers. We vragen aan het college of het mogelijk is om onderborden te plaatsen waarop staat dat deze sneltrapperts zijn toegestaan op het fietspad.’

Ongeveer twee derde van alle speed-pedelec gebruikers laat vanwege het gebruik van de snelle fiets, de auto staan. Het is een zeer bewuste groep gebruikers die om redenen van reistijd, gezondheid, milieu en plezier voor de speed-pedelec heeft gekozen. Het aantal gebruikers neemt in rap tempo toe maar zij zijn op een groot deel van de Rotterdamse fietspaden niet meer welkom. Verheij: ‘De nevengelegen rijbanen zijn wat betreft inrichting en gebruik (snelheid, intensiteit) zeer divers. We kunnen er niet op voorhand van uitgaan dat het verplaatsen van de speed-pedelec naar de rijbaan in alle gevallen tot een veiligere verkeerssituatie zal leiden.’ 

De provincie Geldeland heeft de eerste stap richting maatwerk gezet door een uitzonderingsbord te introduceren. Op zestien provinciale wegen die in de bebouwde kom liggen, mogen de snelle e-bikes toch het fietspad op.