Opheldering nodig bezetting brandweer

Brandweervertegenwoordigers van verschillende veiligheidsregio’s kaartten deze week het probleem aan van onderbezetting op de kazernes. De tijd waarbinnen de brandweermannen en -vrouwen op locatie kunnen zijn komt hierdoor in het geding. VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan:

‘De bezetting in de Rotterdamse kazernes bleek vorig jaar al in de knel te komen. We willen graag weten of het college er alles aan doet om te zorgen dat de brandweer voldoende personeel heeft zodat de veiligheid van de Rotterdammers gewaarborgd is.’

De directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond pleitte in 2016 al om het mogelijk te maken om als parttimer aan de slag te gaan bij de brandweer. 

‘Het blijkt voor onze bluslieden moeilijk te zijn om hun reguliere baan te combineren met het heldhaftige werk. Werkgevers kunnen hen vaak geen hele dag missen. Vandaar dat vooral overdag de bezetting in de kazernes een probleem is. Dit heeft ook invloed op de uitrijtijden. Wij vragen het college om serieus te kijken naar de mogelijkheid om een functie bij brandweer parttime aan te bieden,' aldus Laan. 

De Rotterdamse VVD wil ook graag van het college weten wat de vooruitzichten zijn qua hoeveelheid vrijwilligers bij de brandweer. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kent momenteel, na Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, het minste aantal vrijwilligers tegenover betaalde krachten.