VVD wil duidelijkheid over steek- en schietpartijen

De Rotterdamse VVD heeft het college om inzicht gevraagd in de cijfers over het aantal steek- en schietpartijen in Rotterdam. Antoinette Laan:

‘Het valt ons op dat het bijna wekelijks raak is. Wij willen weten of het incidenten zijn óf dat het een stijging is van het aantal afrekeningen in het criminele circuit. Deze gewelddadige acties vinden niet plaats op een afgelegen industrieterrein, maar in woonwijken. Niemand zit te wachten op rondvliegende kogels wanneer je een cappuccino drinkt op een terras. Daarom willen wij dat er maatregelen worden genomen tegen dit geweld.’

De gemeente Rotterdam publiceert iedere twee jaar een wijkprofiel waarin de veiligheidscijfers en -beleving van buurtbewoners staan. Laan:

‘De cijfers moeten jaarlijks inzichtelijk worden gemaakt zodat de gemeenteraad kan bijsturen op het veiligheidsbeleid. De incidenten beperken zich niet meer tot een burenruzie. Ze nemen de meest gewelddadige vorm aan, soms met dodelijke afloop.’

De liberalen willen in gesprek met de professionals die zich dagelijks bezighouden met de veiligheid in Rotterdam.

'De politie doet er alles aan om de stad voor Rotterdammers veilig te houden. Zij zijn continu op straat en zien wat er in de wijken gebeurt. Wij horen juist graag van hen wat nodig is om het aantal geweldsincidenten terug te dringen,' zegt Laan hierover.