VVD: Verkoop aandelen Eneco

De gemeente Rotterdam is samen met 52 andere gemeenten eigenaar van het energiebedrijf Eneco. Rotterdam bezit ruim 30% van de aandelen. Eind oktober nemen de gemeenten een besluit over de eventuele verkoop van hun aandelen. VVD-fractievoorzitter Antoinette Laan is vóór verkoop:

‘De gemeenten zijn niet nodig om energie op te wekken en te verkopen. Particuliere bedrijven zijn efficiënter en innovatiever dan gemeenten. Wij verwachten op het gebied van verduurzaming meer van het bedrijfsleven dan de overheid. Bovendien staat het stadhuis aan de Coolsingel en niet op het Damrak. De gemeente Rotterdam is geen aandelenhandelaar.’

Het afstoten van de aandelen is volgens Laan goed voor de stad:

‘Het verkopen van de aandelen levert veel geld op. Hiermee kunnen in de toekomst omvangrijke projecten in de stad gefinancierd worden, bijvoorbeeld een metro op Zuid. Om te voorkomen dat het geld op de grote hoop belandt en ongemerkt wordt uitgegeven stelt de VVD voor het geld onder te brengen in een apart fonds. Het Eneco-vermogen in het fonds moet weloverwogen ingezet worden voor de ontwikkeling van de stad.’

Nu de splitsing van Eneco een feit is, is het de hoogste tijd om Eneco te verzelfstandigen. Voorheen was Eneco zowel de opwekker van energie, leverancier en beheerder van het net waarover de energie wordt getransporteerd. Laan:

‘Het netbeheer is ondergebracht bij Stedin. Rotterdam blijft samen met andere gemeenten eigenaar van deze organisatie en dus het energienet. Hierdoor wordt de leveringszekerheid van energie geborgd. Eneco moet nu het voorbeeld volgen van andere energiebedrijven, zoals Essent en Nuon, die al opgesplitst en verzelfstandigd zijn.’