Noodplan regenwater nodig

De Rotterdamse VVD stelt voor om wateroverlast in de gebieden, waar de overlast het momenteel het hevigst is, per direct aan te pakken. Burgerlid Pascal Lansink-Bastemeijer:

‘In sommige straten duurt het meer dan 24 uur voordat het regenwater is weggestroomd. Wij vragen om een noodplan waarin duikers in het riool worden hersteld en kolken vaker worden schoongemaakt. Het ‘regenseizoen’ moet nog beginnen, maar de straten stromen nu al regelmatig vol met water. Om voor iedere Rotterdammer droge voeten te houden, zijn deze maatregelen direct noodzakelijk.’

Het voorstel komt na eerdere besprekingen over de stand van het onderhoud van het afwateringssysteem in de stad. De VVD heeft voorgesteld om het onderhoud aan het riool op te schroeven. Lansink-Bastemeijer:

‘Aangezien het college ons voorstel niet steunt, zijn wij genoodzaakt om aan de bel te trekken. Het is voor ons niet uit te leggen dat het afwateringsprobleem voorlopig aanhoudt en dat stoepen en wegen na een regenbui onbegaanbaar blijven. Duidelijk moet worden welke straten de ergste overlast ervaren. Het noodplan moet ervoor zorgen dat wateroverlast op deze locaties verdwijnt.’

Rotterdammers leven met het water. We moeten de stad daarom waterproof maken. Zo is in Noord een waterplein aangelegd waarin regenwater wordt opgevangen.

‘Wij willen graag weten op welke plekken zulke waterverzamelplekken nog meer mogelijk zijn. Het overtollige regenwater kan naar deze plekken worden geleid om het riool minder te belasten, waardoor Rotterdammers niet meer door de straten hoeven te varen,’ zegt Lansink-Bastemeijer.