VVD: onderzoek uitbreiding P+R’s

© Fred Romero

De Rotterdamse VVD stelt voor dat het college kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden van Park + Ride’s aan de rand van de stad. Raadslid Jan-Willem Verheij:

‘P+R’s die aansluiten op het ov-netwerk van Rotterdam zijn populair. Zo populair dat ze overvol raken. Daarom stellen wij voor om te onderzoeken op welke knooppunten deze uitbreiding mogelijk is of waar eventueel een extra P+R gerealiseerd kan worden. Zo blijft onze stad goed bereikbaar.’ 

Door uitbreiding van de hoeveelheid parkeerplekken wil het VVD-raadslid de P+R’s aantrekkelijk houden. De VVD heeft altijd gepleit om de P+R’s gratis te houden. Dit beleid werpt nu zijn vruchten af. Verheij:

‘Bezoekers kiezen steeds vaker voor het gemak van de P+R: goed bereikbaar met de auto, en daarna met het openbaar vervoer door naar het centrum. Ideaal, maar dan moet er wel genoeg plek zijn. Nu rekenen mensen op een parkeerplek bij de P+R en bij aankomst sta je voor een dichte slagboom. We willen niet dat door te weinig plek mensen gedwongen worden alsnog naar het centrum door te rijden.’

P+R’s zijn een duurzaam alternatief voor een parkeerplek in het centrum. Dit is in tegenstelling tot de milieuzone wél een maatregel die voor schonere lucht zorgt. Parkeren op een P+R-terrein zorgt voor minder drukte en uitstoot in het centrum, maar geeft mensen toch de keuze om met de auto naar Rotterdam te komen.

‘De wethouder kiest ervoor om een milieuzone in te voeren om auto’s te weren en tegelijkertijd lokt hij de auto’s met verlaagde parkeertarieven in parkeergarages in het centrum. Lekker tegenstrijdig. Hoera voor de lage parkeertarieven omdat de auto geen melkkoe is. Nu de parkeerfaciliteiten aan de rand van de stad nog op orde maken,’ zegt Verheij.

De Rotterdamse VVD zal tijdens de behandeling van de begroting een motie indienen om een onderzoek te starten naar uitbreiding van de P+R-terreinen