VVD zet zich in voor een bereikbare stad

Het verkeer in Rotterdam staat te vaak vast. De VVD heeft tijdens de behandeling van de begroting voor 2018 gevraagd om oplossingen voor de groeiende verkeersproblematiek in Rotterdam. Fractievoorzitter Jan-Willem Verheij: ‘Er zijn veel werkzaamheden zoals de afsluiting van de Maastunnel, en de hoeveelheid verkeer neemt toe door de gunstige economische ontwikkelingen. Daardoor loopt het te vaak vast in de stad. Wij zien hier volop oplossingen voor. Wij vragen om de uitbreiding van P&R’s aan de rand van de stad, meer parkeerplekken voor fietsen en we willen per direct maatregelen tegen verkeersopstoppingen. Ook de oplossing om de waterbus in te zetten tegen files, zoals VNO-NCW opperde, is een interessante suggestie.’

De VVD wil Rotterdammers vooral alternatieven bieden.Verheij: ‘Als de fietsenkelder bij het centraal station vol is, dan pak je de volgende keer de auto in plaats van de trein. Als je aankomt bij een volle P&R, dan rijd je ondanks de files door naar het centrum om daar je auto te parkeren. Daarom willen wij meer parkeerplekken voor auto’s en fietsen. Dan heeft de Rotterdammer de keuze om de auto buiten de stad te laten staan.’ 

Daarnaast wil de VVD snelle maatregelen tegen de lange files in de stad. ‘Een oplossing zoals het niet meer rechtsaf kunnen slaan bij de Aert van Nesstraat is prima maar werkt alleen als je ook kijkt naar de daaropvolgende kruispunten. Wij willen niet alleen incidentele oplossingen maar een verkeersplan voor de hele stad. Dit verbetert de doorstroming in Rotterdam. Onze stad groeit, dit betekent dat er meer mensen en meer auto’s bijkomen. We kunnen niet afwachten, maar moeten aan de slag!’

In de bijlage vindt u het complete overzicht van voorstellen van de VVD-fractie die zijn aangenomen tijdens de begroting.