Sportverenigingen aan lot overgelaten

De gemeente stuurt bij sportverenigingen aan op het overnemen van onderhoud en beheer van hun sportaccommodatie. De VVD vindt dat verenigingen hierbij te weinig worden ondersteund. VVD-raadslid Simon Becker:

‘Het beheren en onderhouden van een sportaccommodatie is niet eenvoudig. Door gebrekkige communicatie vanuit de gemeente weten clubs vaak niet wat hen te wachten staat bij het overnemen van beheer. Zo kan het gebeuren dat zij verantwoordelijk worden voor achterstallig onderhoud of ineens veel hogere huren moeten gaan betalen voor velden. Dit zorgt voor spanning en onzekerheid bij verenigingen over de toekomst van hun club.’

Sportverenigingen leveren een prachtige bijdrage aan de stad. Rotterdammers ontmoeten elkaar, ontspannen en werken aan hun gezondheid bij de sportverenigingen. Becker is trots op de vele vrijwilligers die dit mogelijk maken:

‘De vrijwilliger die bardiensten draait, een ouder die naar wedstrijden rijdt of het bestuur dat zorgt dat de vereniging blijft draaien. Allemaal toppers die van Rotterdam een sportstad maken. Het is van belang dat al deze vrijwilligers kunnen doen wat ze doen; dat zij ondersteund en niet gehinderd worden door de gemeente.’ 

Vrijwilligers mogen niet de dupe worden van de ingewikkelde processen met de gemeente. Daarom stelde de VVD deze week samen met de PvdA vragen aan het college.

‘Wij willen weten welke problemen de clubs ervaren bij het overnemen van beheer van de accommodaties en wat het college gaat doen om dit op te lossen. De gemeente is er voor de clubs en de clubs niet voor de gemeente,’ aldus Becker.