Zorg voor voldoende parkeerplekken

De Rotterdamse VVD wil een tekort aan parkeerplekken in de stad voorkomen. ‘Het huidige beleid is wensdenken,’ vindt burgerraadslid Dave Boomkens.

‘Het college gaat ervan uit dat iedereen binnenkort in deelauto’s rijdt en dat mensen het prima vinden hun auto in een garage ergens verderop in de wijk te parkeren. Wij verwachten niet dat de deelauto plotseling wél een succes wordt. Vergeet ook niet dat een groot deel van de Rotterdammers het liefst gewoon voor de eigen deur parkeert. Heel simpel: als het keihard regent, heb je geen zin om vijf straten verderop je auto te parkeren om vervolgens kletsnat bij je eigen voordeur aan te komen. Wij krijgen nú al vaak van bewoners te horen krijgen dat er een tekort aan parkeerplekken is.’
Volgens het burgerlid zijn de parkeernormen die het college wil vaststellen te generiek:
‘Er is meer maatwerk nodig. Zeker als het om parkeernormen in relatie tot woningbouw gaat. Uit het onderzoek Parkeren en Verstedelijking van de provincie Zuid-Holland bleek onlangs dat de gemeentelijke parkeernorm vaak tot vertraging van binnenstedelijke woningbouw leidt. Niet bij alle type woningen zijn namelijk evenveel parkeerplekken nodig. Kijk maar naar sociale huur, daar is het autobezit heel erg anders dan in het geval van luxe lofts. Eigenlijk zou daar veel meer naar gekeken moeten worden.’
Boomkens vindt dat het college dus goed moet kijken naar het type woningen en de vraag naar parkeerplekken vanuit de bewoners.
‘Een gezin heeft vaak twee auto’s. We zien nu dat gezinnen door gebrek aan geschikte woningen naar andere gemeenten verhuizen, terwijl ze eigenlijk het liefst in Rotterdam willen blijven wonen. Dat mag natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Daarnaast is de Rotterdamse VVD van mening dat een aantrekkelijke stad een bereikbare stad is. En een bereikbare stad houdt eveneens in dat je goed en betaalbaar kunt parkeren. Wat ons betreft blijft dat zo,’ aldus het burgerraadslid.