D66-wethouder draait camperbezitters rad voor ogen

Een gemeente die oude camperbusjes weert om er vervolgens zelf mee rond te gaan rijden. Het kan allemaal in Rotterdam. Afgelopen zaterdag reed de gemeente namelijk rond in een Volkswagen Westfalia-camperbusje (diesel) uit 1981. Een busje dat niet voldoet aan de milieuzone-eisen van D66-wethouder Langenberg. De Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Jan-Willem Verheij is met stomheid geslagen. ‘Werkelijk niemand snapt deze actie. Eerst drukt D66-wethouder Langenberg met heel veel toeters en bellers een symbolische maatregel als de milieuzone door de strot van de Rotterdammer om vervolgens zelf in een oud busje rond te gaan rijden. Door de milieuzone gedupeerde Rotterdammers draai je hiermee een rad voor de ogen,’ stelt liberaal Verheij. 

Het inmiddels beruchte busje stond afgelopen zaterdag – 20 januari 2018 – voor de Bibliotheek Rotterdam. Dit in het kader van de gemeentelijke campagne #Durftezeggen waarmee het taboe op laaggeletterdheid doorbroken moet worden. Verheij: ‘Een initiatief dat de Rotterdamse VVD heel erg toejuicht. Taal speelt immers een belangrijke rol in het dagelijks leven. Zo leidt taalachterstand in de gezondheidszorg bijvoorbeeld tot hoge kosten door frequent bezoek aan de huisarts, verkeerd medicijngebruik en beperkte gezondheidsvaardigheden. Wij vinden het dan ook heel erg goed dat er vanuit de gemeente veel aandacht voor betreffende problematiek is.’

Ondanks de mooie boodschap die de gemeente met behulp van het busje verkondigt, vindt de VVD de actie een steek onder water richting Rotterdamse camperbezitters. ‘Het is D66-wethouder Langenberg die altijd fel heeft geageerd tegen camperbusjes. Voor de rechter verklaarde de gemeente zelfs dat campers geweerd moeten worden om oneigenlijk gebruik tegen te gaan. Des te frappanter dat de gemeente nu zelf een camperbusje inzet. Sterker nog: de gemeente vervoerde er dozen mee, zette het busje ter decoratie op de stoep en gaf zichzelf ook nog eens een ontheffing. Welk signaal wil de gemeente hiermee afgeven? En op basis van welke gronden heeft de gemeente betreffend busje een ontheffing verleend? Deze actie wijst voor de zoveelste keer uit dat de milieuzone enkel verliezers kent,’ aldus een gedecideerde Verheij.