VVD en Klimaatoproepers aan de slag met to-dolijst verduurzaming

Het is tijd voor daden. Om te voorkomen dat voor Rotterdam steeds meer last van klimaatverandering gaat ondervinden. En om te voorkomen dat de prijs van de onvermijdelijke verduurzaming steeds verder oploopt. Dat gevoel van urgentie delen we volledig met de ondertekenaars van de Rotterdamse Klimaatoproep, die twee weken geleden werd gepubliceerd. Daarom zijn we gisteravond met een groot deel van hen bij Workplace 42 aan de Witte de With om tafel gegaan om hun Klimaatoproep te vertalen naar concrete to-do’s waar de lokale politiek mee aan de slag kan.

Lijsttrekker Karremans: “Ik wil weten wat we op 22 maart, de dag na de verkiezingen, concreet moeten besluiten. Dus geen nieuwe rondes ambtelijke werkgroepen die na maanden of jaren een rapport opleveren met vooral veel vage buzzwoorden, maar knopen doorhakken. Doen. Deze bijeenkomst was ongelofelijk nuttig, leerzaam en motiverend en ik ben de deelnemers heel dankbaar. We hebben nu een lijst concrete beslispunten waarmee we echt werk kunnen maken van de verduurzaming van Rotterdam. M’n handen jeuken om hiermee aan de slag te gaan!”
Over de hele linie gebeurt er te veel op ad hoc basis, terwijl de grote investeringen die met verduurzaming gepaard gaan juist duidelijkheid en zekerheid vereisen. Wie nu met vergunningaanvragen bij de gemeente komt, komt ondanks mooie woorden van bestuurders te vaak terecht in een moeras. 

Een kleine greep uit de to-do’s:

Heel snel in kaart brengen welke plekken (bijvoorbeeld daken van gemeentelijk vastgoed) in Rotterdam voor zonneweiden gebruikt kunnen worden en daar direct tenders op uitschrijven.

Leges voor de aanleg van zonnepanelen (deels) pas in rekening brengen nadat de vergunning is verleend en de SDE-subsidie is ontvangen.

Een revolving fund oprichten dat goedkope verduurzamingsleningen verstrekt aan kleinere partijen als VVE’s voor bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen en isolatie.

De Rotterdamse bestemmingsplannen met één besluit aanpassen zodat het aanbrengen van 20 centimeter isolatie aan de gevel altijd mag, ook als je dan buiten de rooilijn in het bestemmingsplan komt. En daarvoor ook geen leges rekenen of bouwvergunning eisen.


Bestaande P+R’s uitbreiden, meer gratis P+R’s aanleggen rondom de stad en tegelijkertijd met retailers in de stad afspraken maken dat zij hun klanten gaan stimuleren hier gebruik van gaan maken. 


De volledige to-dolijst wordt uitgewerkt en publiceren we op een later moment.