VVD: 'Stel werkgelegenheid haven veilig'

De energietransitie mag niet ten koste gaan van Rotterdamse banen in de haven. Daar pleit VVD-fractievoorzitter Jan-Willem Verheij voor.

‘De klimaatverandering noodzaakt om ook in Rotterdam maatregelen te nemen, vooral voor de energietransitie. Maar dat moeten we wel doen met behoud van onze haveneconomie en werkgelegenheid. Bepaalde partijen willen snel een einde maken aan de kolenoverslag in Rotterdam. Dat is niet slim. Als de kolen niet via Rotterdam geleverd mogen worden aan de staalindustrie, dan gaan ze via andere havens als Antwerpen of Hamburg. Dat zou Rotterdamse banen kosten terwijl het klimaat er niets mee op schiet.’

De medewerkers van overslagbedrijven in de Rotterdamse haven doen belangrijk werk. Dankzij de overslag in Rotterdam kunnen producten gemaakt worden die wij allemaal gebruiken.

‘Dat hun werk gaat veranderen door de energietransitie staat vast,’ zegt VVD-lijsttrekker Vincent Karremans. ‘De Rotterdamse VVD diende daarom een motie in om met een strategie te komen voor omscholing van havenpersoneel in voorbereiding op de energietransitie. Hierdoor houden we de broodnodige werkgelegenheid in Rotterdam.’

Vincent Karremans heeft vertrouwen in bedrijven in de Rotterdamse haven:

‘Dankzij innovatieve bedrijven kunnen we de energietransitie doormaken. Laten we niet vooruitlopen op de muziek. Op den duur komt er een einde aan het gebruik van kolen, maar op dit moment zijn deze nog hard nodig. Door abrupt te stoppen met kolenoverslag wordt Rotterdam armer en de aarde warmer. Laten we de banen van Rotterdamse havenarbeiders niet op de tocht zetten. Een einde aan kolenoverslag in Rotterdam kost banen en levert geen klimaatwinst op. Slechte deal dus.’