VVD op de barricade voor woningen in de Nassauhaven

© Public Domain en Maarten ...

De welstandscommissie heeft een negatief advies gegeven over nieuwe woningen op het water in de Nassauhaven. Wat de Rotterdamse VVD betreft gaat het erom of de kopers blij zijn met de woning en niet de welstandscommissie.

 ‘Het is onacceptabel dat de welstandcommissie zonder praktische bezwaren deze woningbouw blokkeert. Het zijn in onze ogen achttien woningen die allemaal verkocht zijn en er dus totaal geen rem nodig is’ aldus VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer

Snel woningen bijbouwen is wat de stad nodig heeft, niet het perfecte plaatje van de welstandscommissie. Er is veel interesse in het woningtype dat gebouwd gaat worden. De commissie trapt met haar advies op de rem van de woningbouw in Rotterdam.

‘Laat deze mensen wonen in onze prachtige stad en belemmer hen niet met het schoonheidsideaal van de welstandscommissie’, aldus Pascal Lansink-Bastemeijer. ‘We hebben vragen gesteld aan het college of de welstandscommissie vaker de bouwkranen onnodig stopt’.

Daarnaast is voor het de Rotterdamse VVD van belang dat er goed rekening wordt gehouden met de nadere invoering van de Omgevingswet. Door deze nieuwe wet vervallen een groot aantal vergunningen. Sommige worden eenvoudiger en een enkele wordt vervangen voor een meldingsplicht. In het kader hiervan moet de huidige Welstandsnota worden geëvalueerd. Om dit goed te laten verlopen is het cruciaal om rekening te houden met deze grote transitie in en buiten het stadhuis.