VVD wil het referendum afschaffen

In de raadsvergadering kwam een voorstel voor inspraak, burgerinitiatief, digitale meningspeiling en referenda aan bod. De Rotterdamse VVD wil het raadgevend referendum schrappen. Daarom diende de fractie een amendement in. Fractievoorzitter Vincent Karremans: ‘Het matige opkomstpercentage bij het referendum over de Woonvisie in Rotterdam (16.9%) laat zien dat de Rotterdammer hier niet op zit te wachten. Bovendien wekken niet-bindende referenda verkeerde verwachtingen op.’ 

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het referendum in Rotterdam geen toegevoegde waarde heeft voor het democratisch proces. Het Oekraïnereferendum was hier ook een goed voorbeeld. Het is niet voor niks dat de Tweede Kamer het referendum inmiddels al heeft afgeschaft.

Vincent Karremans: ‘Nee is nee. De Rotterdammer wil zich bezighouden met zijn of haar werk, de boodschappen en het gezin, niet een referendum.’ 

Complexe vraagstukken kunnen simpelweg niet met behulp van één simpele vraag worden opgelost. Om burgers proactief te betrekken en een meningsvormingproces te bewerkstellligen, kunnen volgens De Rotterdamse VVD andere opties, zoals digitale meningsuitingen, worden ingezet. Helaas heeft het amendement om het referendum af te schaffen geen meerderheid van de raad gekregen. De VVD kreeg steun van het CDA en de ChristenUnie-SGP.