Geen bekostiging religieuze of politieke bijeenkomsten

Inwoners van Rotterdamse wijken kunnen bij hun gebiedscommisie een financiële bijdrage voor bewonersinitiatieven aanvragen. Hoewel wij voor een sober subsidiebeleid zijn, vinden we het goed dat er potjes zijn om goede initiatieven uit de Rotterdamse samenleving te ondersteunen. Daar horen duidelijke regels bij over wat we wel en niet met gemeenschapsgeld bekostigen. Politieke en religieuze activiteiten horen geen bijdrage van de gebiedscommissie te krijgen. Zulke activiteiten moeten door de politieke of religieuze organisatie zelf betaald worden. 

We ontvangen signalen dat deze regel niet altijd strikt wordt nageleefd, met als meest recente voorbeeld dat de gebiedscommissie centrum een subsidie heeft toegekend voor een iftar.

‘Een iftar is een religieuze bijeenkomst en past dus duidelijk niet binnen de kaders van de regeling. We moeten streng zijn met dit soort regelingen, want ook subsidie-euro’s kun je maar één keer uitgeven. En dat moet dus aan activiteiten waarvoor ze zijn bedoeld: a-politieke en a-religieuze bijeenkomsten met een maatschappelijke functie. Goed dat de Rotterdamse VVD en Leefbaar Rotterdam in de gebiedscommisie tegen het verstrekken van deze subsidie hebben gestemd, maar slecht dat de subsidie toch is toegekend’ aldus VVD-raadslid Tim Versnel. 

De Rotterdamse VVD en Leefbaar Rotterdam hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld en willen weten of zij op de hoogte zijn van dit gesubsidieerde evenement en of zij de mening van deze politieke partijen delen.

Versnel: ‘Ik wil ook weten welke religieuze of politieke bijeenkomsten mogelijk nog meer door de gemeente zijn gesubsidieerd en of het college dergelijke besluiten van de gebiedscommissies kan terugdraaien.’