Onderhandelingen over middencoalitie van start

Om een einde te maken aan de impasse in de Rotterdamse coalitievorming en een geheel linkse coalitie te voorkomen, opent de Rotterdamse VVD onderhandelingen met CDA, D66, CU-SGP, PvdA en Groenlinks over de vorming van een middencoalitie.

Ondanks dat het steeds beter gaat met Rotterdam, komt er de komende jaren erg veel op onze stad af. We moeten aan klimaatdoelen gaan voldoen. De economie verandert. En de stad groeit snel. Dat moet in goede banen worden geleid. En dat komt bovenop een aantal grote problemen die we al veel te lang met ons meeslepen. Criminaliteit. Werkloosheid. Grote groepen die zich niet meer of nog niet thuis voelen in hun eigen stad. Kortom: in deze tijd heeft Rotterdam een sterk bestuur nodig, met de goede ideeën en de goede mentaliteit: zo min mogelijk gedoe, zo veel mogelijk doen.

De afgelopen tien weken hebben we intensief onderhandeld om zo’n bestuur te vormen. Wij hebben ingezet op een combinatie van twee linkse en twee rechtse partijen, met een zo breed mogelijk draagvlak. We vonden dat Leefbaar Rotterdam, de grootste partij en voor ons op veel onderwerpen een bondgenoot, daar zondermeer onderdeel van zou moeten zijn. Maar na vele weken van duwen en trekken moeten we vandaag concluderen dat er in een combinatie met Leefbaar geen meerderheidscoalitie te vormen is, omdat er niet voldoende partijen zijn die daarbij willen aansluiten.

Daardoor dreigde nu de vorming van een geheel linkse coalitie, zoals in Amsterdam is gebeurd. Zo’n coalitie zou opnieuw te weinig huizen bouwen voor de middenklasse, zou niet schromen om de lasten van hardwerkende Rotterdammers te verhogen om riante ‘sociale’ regelingen mee te betalen en zou autorijders steeds verder de stad uit drijven. De prille vooruitgang van de stad wordt dan in de kiem gesmoord. Wij zijn het aan de stad en aan onze kiezers verplicht om te proberen dat te voorkomen en te proberen een coalitie te vormen die de vooruitgang van de stad juist doorzet.

Daarom hebben we besloten dat het in het belang van de stad is om te gaan onderhandelen over de vorming van een middencoalitie van VVD, CDA, CU-SGP, D66, PvdA en GL. Basis daarvoor is het raamakkoord dat wij eerder met Groenlinks hebben uitonderhandeld en een uitstekend pakket maatregelen bevat, waarmee we de grote uitdagingen van de stad aan kunnen. Of wij uiteindelijk deze coalitie aangaan hangt ervan af of het lukt links en rechts in balans te brengen en of dit een coalitie kan worden van doen.