Jan Anthonie Bruijn (VVD) aan de slag als formateur

Na het werk van de informateurs Pieter Duisenberg (VVD) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) start deze week het formatieproces met de partijen VVD, CDA, D66, CU-SGP, PvdA en GroenLinks. Dit proces zal worden begeleid door Jan Anthonie Bruijn.

Bruijn is in het dagelijks leven hoogleraar immunopathologie aan de Universiteit Leiden. Sinds 2012 zit hij in de Eerste Kamer namens de VVD. Bruijn was in 2010, 2012 en 2017 voorzitter van de commissie die het landelijke VVD-verkiezingsprogramma schreef. 

Fractievoorzitter Vincent Karremans: 'Bruijn is een bijzonder energieke en intelligente man, met zeer ruime politieke ervaring. En bovendien een leuke vent. Niet onbelangrijk, gezien de pittige gesprekken die we onder zijn leiding zullen gaan voeren.'