VVD vraagt college om opheldering mogelijk frauderende arbeidsmigranten

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat Poolse arbeidsmigranten op grote schaal frauderen met werkloosheidsuitkeringen. Door middel van valse handtekeningen, nepsollicitaties en adresfraude ontvangen zij onterecht duizenden euro’s aan uitkeringen. Zij worden hierbij vaak geholpen door malafide tussenpersonen. Na deze berichtgeving heeft de Rotterdamse VVD, samen met het CDA en Leefbaar Rotterdam, om opheldering van het college gevraagd.  

 

VVD-raadslid Tim Versnel: ‘We hebben aan het college gevraagd of zij een overzicht hebben van buitenlandse arbeidsmigranten die maandelijks een uitkering van het UWV ontvangen. Daarnaast willen wij graag dat het college extra controles uit gaat voeren om te achterhalen of er ook in onze stad Poolse en of andere arbeidsmigranten frauderen met Rotterdams gemeenschapsgeld.’

 

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat de Gemeentelijke Basis Administratie wordt gebruikt om deze fraude mogelijk te maken. Er komen situaties voor waarbij er zelfs tot 60 personen op 1 adres zijn ingeschreven. Ondertussen zijn veel van deze fraudeurs in het land van herkomst of op vakantie, maar ontvangen zij daardoor wel een uitkering.

 

‘Om die reden zijn wij benieuwd welke mogelijkheden de Gemeentelijke Basis Administratie heeft om te voorkomen dat er op deze wijze, met behulp van de gemeente, gefraudeerd wordt door het inschrijven van mensen die niet woonachtig zijn op het betreffende adres. Indien deze mogelijkheden er nog niet zijn, willen wij graag van het college zien dat er maatregelen worden getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. Dit is niet meer dan rechtvaardig, omdat het gaat om een hoop belastinggeld dat nu in de verkeerde zakken terecht komt, aldus VVD-raadslid Tim Versnel.


Update:


Inmiddels heeft het college onze vragen beantwoord. Daarin deelt het college onze zorg over misbruik van gemeenschapsgeld. Alles moet dan ook in het werk worden gesteld om dit misbruik te voorkomen. Dat is dan ook de reden dat de gemeente Rotterdam tot op heden 15.000 uitgevoerde heronderzoeken in de afgelopen 4 jaar.   Door onze vragen zal de gemeente nagaan of het soort fraude, zoals bij de WW is geconstateerd ook bij de verstrekking van bijstandsuitkeringen voorkomt en voorkomen kan worden. Daarnaast houdt de gemeente duizenden controles per jaar om te controleren of mensen wel wonen op het adres waar ze staan ingeschreven. Hieruit blijkt dat adresfraude hard wordt aangepakt. De Rotterdamse VVD is blij met de adequate houding van de gemeente en blijft dit onderwerp uiteraard scherp volgen.