De VVD maakt werk van veilige route van huis naar school

Verkeersveiligheid rondom scholen in Rotterdam is jaren een serieus probleem. Dit werd nogmaals benadrukt door het onderzoek van RTL Nieuws begin deze week. Het is voor ouders, kinderen en omwonenden onacceptabel dat onze stad dit lijstje aanvoert. Daarom zijn er nieuwe maatregelen nodig die het bestaande programma Verkeersveilige Scholen verder moeten versterken. Dieke van Groningen vroeg hier aandacht voor in de gemeenteraad:

‘Het zal je kind maar zijn dat wordt aangereden. Dat is als moeder mijn nachtmerrie. Daarom is het tijd om te kijken naar maatregelen die werken voor scholen en ouders’.

Door de agendering van de VVD, CDA en PvdA zal dit onderwerp verder worden besproken in de raadscommissie om verdere plannen uit te kunnen werken.

‘Het drastisch verlagen van de maximum snelheid of het zelfs tijdelijk afsluiten van de directe toegangsweg rond schooltijden, zou een stap vooruit zijn. Natuurlijk moet dit wel nadrukkelijk in samenhang worden gezien met de gehele verkeerscirculatie in Rotterdam.’, aldus Van Groningen.

In haar ogen speelt voorlichting en maatregelen vanuit scholen zelf een grote rol bij het oplossen van deze problemen. De gemeente gaat naar aanleiding van de agendering van dit onderwerp aan de slag met verdere plannen.

‘Goed om te horen dat het college actie onderneemt en intensiever in gesprek gaat met scholen, vooral met de scholen die dit nare lijstje aanvoeren. De komende weken moeten we verder aan de slag met aanvullende maatregelen om veilige routes van huis naar school te garanderen.’, concludeert Van Groningen.

De eerste gesprekken met scholen staan al ingepland om een goed beeld te krijgen van de situatie ter plekke.