VVD: Geen vrij baan voor aso-rijders

Wegmisbruikers in de straten van Rotterdam zijn voor de Rotterdamse VVD een doorn in het oog. Bepaalde wegmisbruikers gaan zelfs veelvuldig in de fout. Deze mensen vormen een groot risico voor andere weggebruikers. Ze lappen de regels aan hun laars, vertonen asociaal verkeersgedrag en komen stelselmatig in aanraking met de verkeerspolitie. Deze week heeft de rechtbank van Utrecht bepaald, dat de politie weggebruikers die keer op keer worden betrapt op wangedrag, gericht mogen worden gevolgd. Naar aanleiding van deze uitspraak stelde de Rotterdamse VVD, samen met de PvdA Rotterdam, schriftelijke vragen aan het college. 

‘Hardleerse weggebruikers vormen ook in Rotterdam een groot gevaar. Dit geeft ons eindelijk een manier om notoire dwarsliggers aan te pakken. Daarom heb ik het college gevraagd of zij een lijst met recidivisten kunnen opstellen, bijvoorbeeld een ‘aso-top 100’, waardoor er een duidelijk overzicht is van weggebruikers die extra in de gaten moeten worden gehouden tijdens reguliere handhavingsacties. Als het college dit bereid is te doen, wil ik dan ook direct dat deze aso’s topprioriteit krijgen bij het aanpakken van verkeersonveiligheid’, aldus VVD-raadslid Dieke van Groningen

Naast het gedrag moeten ook sommige straten fysiek worden aangepakt, met name de zogenaamde black spots.

Van Groningen: ‘Plekken waar het extra onveilig is om te rijden of de kans op ongelukken extra groot is, verdienen eveneens extra aandacht. Ik heb het college gevraagd een overzicht te laten maken van alle black spots in onze stad. Zoals in het coalitieakkoord staat vermeld, moet dit in samenspraak met buurtbewoners worden gedaan. Met een duidelijk overzicht, kunnen we deze vorm van verkeersonveiligheid ook gelijk aanpakken’.