Politieke Beschouwingen 2018: 'Doeners zijn bezig met de stad.'

Mijnheer de Voorzitter,


Er zijn twee soorten politici. Praters en doeners. Praters zijn vooral bezig met hun profiel en niet met de stad.


Ze dienen met precies dat doel - “ hun profiel ” - moties in, maar ze proberen niet serieus een meerderheid - en daarmee dus een resultaat voor hun kiezers - te behalen. En dan vervolgens verontwaardigd gaan schreeuwen hoe erg ongelijk ze is aangedaan of ze blijven weg bij een debat.


Doeners zijn bezig met de stad.


Met hoe ze Rotterdam, tegel per tegel, straat per straat en buurt voor buurt, concreet veiliger, schoner en beter kunnen maken. Met serieuze, inhoudelijke voorstellen die door een meerderheid van deze raad kunnen worden ondersteund, om deze begroting nog beter maken dan die  al is.


Dat is het verschil tussen praters en doeners en ik hoop dat we vandaag, hier alleen maar doeners zullen zien praten.Voorzitter,

Er ligt een goede begroting. Een begroting die werkt voor Rotterdam. Een begroting die meer geld uittrekt voor dingen waar alle Rotterdammers echt wat hebben.

  • Er gaat 32 miljoen meer naar Veiligheid dan afgelopen vier jaar, zodat elke Rotterdammers zich in zijn of haar buurt veilig voelt.


  • Er gaat meer dan 36 miljoen meer naar stadsontwikkeling zodat elke Rotterdammer, maar met name starters en de Rotterdamse middenklasse, een betaalbaar huur- of koophuis kan vinden in de stad.


  • En er gaat ruim 48 miljoen extra naar buitenruimte, zodat we stad letterlijk stoeptegel voor stoeptegel, park voor park en fietspad per fietspad, mooier, beter en veiliger maken.


Met andere woorden: de Rotterdamse VVD levert met deze begroting voor Rotterdam. Een veiligere stad. Een schonere straat. En meer betaalbare huizen.


Maar, voorzitter,


Hoewel we ontzettend trots zijn op de plannen van het college,

gaat de Rotterdamse VVD de komende vier jaar niet lekker achterover leunen om,

met een zak popcorn, te kijken hoe dit college deze plannen gaat uitvoeren. We blijven kritisch op wat er beter kan en blijven komen met goede en concrete voorstellen.


Ook vandaag.


Wij dienen namelijk drie moties in. Voor een nog veiligere stad. Een nog schonere straat. En voor nog meer Rotterdammers aan het werk.


Veiligheid voorop. Want, voorzitter, we kennen ze allemaal.

Plekken in de stad die je liever mijdt als je bijvoorbeeld laat terug fietst van voetbal- of hockeytraining, of na een avond stappen.

Plekken die niet goed verlicht zijn of waar zich bijvoorbeeld vaak intimiderende hangjongeren zich ophouden.

Plekken en situaties waar Rotterdammers een onveilig gevoel van krijgen. Sterker nog, het staat bovenaan de lijst van oorzaken die Rotterdammers een onveilig gevoel geven. MAAR: je kunt er geen aangifte voor doen en je kunt het ook niet goed melden bij de gemeente. En dus blijven die onveilige plekken bestaan. Dat wil de Rotterdamse VVD veranderen. Wij willen dat de wethouder onderzoekt of het mogelijk is een app of website te lanceren waar Rotterdammers deze gure plekken kunnen melden. Hiermee zou de gemeente in één keer een data-gedreven overzicht krijgen van alle onveilige plekken in de stad en daarmee dus in feite een to do lijst voor de wethouder om die plekken aan te pakken. Hij kan dan aan de slag om van elke onveilige vierkante meter een veilige vierkante meter te maken.Bijvoorbeeld door het verzorgen van verlichting, cameratoezicht, meer surveillance of het onaantrekkelijk maken van de plekken voor overlastgevende hangjeugd.


Daarvoor dienen wij vandaag een motie in.  
Voorzitter,


Waar een gevoel van onveiligheid wordt veroorzaakt door donkere plekken en intimiderende hangjeugd, wordt de ergernis van Rotterdammers juist gewekt door viezigheid op straat. We kennen het allemaal. Vuilniszakken naast de vuilcontainer en verkeerd aangeboden grofvuil. Natuurlijk zijn wij blij dat wij met het gebruik van camera’s die de pakkans van overtreders verhoogt, maar er is nog veel meer mogelijk. Zo zien wij mogelijkheden in de samenwerking met het MKB, start-ups en scale-ups om hen uit te dagen met vernieuwende oplossingen te komen. Met deze publiek-private samenwerking maken we van vuil, in plaats van een kostenpost, een potentieel verdienmodel.


En ook hiertoe dienen wij vandaag een motie in.
Dan, voorzitter, deze coalitie wil dat in onze stad iedereen meedoet. En dat doen we omdat iedereen er gelukkiger van wordt om bezig te zijn, zelfstandig te wonen, mensen te ontmoeten, van waarde te zijn en om mee te tellen. Om ook één van de vele Rotterdammers te zijn die niet alleen van deze mooie stad meegeniet, maar er ook zelf aan bijdraagt. Op dit moment zijn er 21.000 Rotterdammers met een bijstandsuitkering, voor wie onmiddellijke re-integratie op de arbeidsmarkt er niet in zit.  Daarom wordt van hen een tegenprestatie verwacht. Iets meer dan de helft van Rotterdammers leveren die tegenprestatie ook daadwerkelijk. En als men een tegenprestatie doet, vergroot die lang niet altijd de uiteindelijke kans op werk. Daarom dienen wij een motie in die het college oproept met een concreet, haalbaar en gestructureerd plan te komen waarmee  Rotterdammers die ervoor in aanmerking komen, een tegenprestatie gaan doen, die leidt tot uitstroom naar werk.

 

Voorzitter,

 

Ik had het aan het begin al even over praters en doeners en de hoop die ik heb dat we vandaag vooral doeners zien praten.

 

Want als er één stad is die het verdiend om bestuurd te worden door doeners, dan is het Rotterdam

 

Dank u wel.