VVD: Snellere terugkeer voor afgewezen immigranten

Rotterdam wordt een van de vijf steden waar VVD-staatssecretaris Mark Harbers een proef gaat doen met de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Daarin worden afgewezen immigraten opgevangen en actief begeleid naar terugkeer, op voorwaarde dat ze daaraan ook meewerken. Dat is een grote stap vooruit op de bekende ‘bed-bad-brood’-regeling, waarin aan de opvang geen voorwaarden waren verbonden. Volgens VVD-raadslid Tim Versnel is dit een stap in de goede richting.

Versnel: ‘Immigranten die geen recht hebben op verblijf moeten terug. In de praktijk gebeurt dat veel te weinig. Zelf retourvluchten organiseren kunnen we helaas niet. Daarom is het belangrijk dat we deze afgewezen immigranten zolang ze hier nog zijn in de schmiezen houden. Met deze nieuwe regeling wordt er een sobere opvang geboden en tegelijkertijd wordt er hard gewerkt om ze klaar te maken om ons land te verlaten.’

Het kabinet wil de effectiviteit van het terugkeerbeleid verbeteren door de samenwerking met gemeenten te versterken. Een goede zaak. ‘Het doel van de LVV’s is dat we leren hoe we, binnen de verdragsrechtelijke en wettelijke beperkingen die we onszelf hebben opgelegd, ervoor kunnen zorgen dat zo veel mogelijk afgewezen immigranten ook echt vertrekken. Het Rijk draagt het grootste deel van de kosten. Dat is heel mooi, want het  vorige Leefbaar-college was jaarlijks vele miljoenen kwijt aan de bed-bad-brood-regeling. Dubbel winst!’, aldus Versnel