VVD: Actief tegengaan van verhokking Rotterdamse woonhuizen

Voor de Rotterdamse VVD is wonen in een fijne omgeving voor iedere Rotterdammer van groot belang. Helaas horen wij steeds vaker dat er grote panden door beleggers worden opgekocht en per kamer worden verhuurd. Het opsplitsen van deze huizen loopt soms op tot meer dan 10 kamers. Dit leidt te vaak tot (geluids)overlast waardoor het woongenot van talloze Rotterdammers wordt verstoord. Om die reden heeft VVD-raadslid Jan-Willem Verheij hierover een debat met het college gevoerd. 

Verheij: ‘De laatste tijd krijgen wij veel berichten van ongeruste bewoners die veel overlast hebben door de opsplitsing in kamers van naastgelegen huizen. Deze woongroepen, die vaak bestaan uit studenten, jongeren of expats, zorgen in te veel gevallen voor overlast. Ik heb de wethouders gevraagd wat ze op korte termijn gaan doen om het opkopen van deze panden en de daar uitvloeiende verhokking, en de hiermee gepaarde woonoverlast tegen te gaan’.

Ook VVD-wethouder Bas Kurvers wil deze ongewenste kamerverhuur door gretige investeerders tegengaan. Ondertussen gaat VVD-wethouder Wijbenga aan de slag om de woonoverlast zelf aan te pakken. 

‘De wethouder deelt gelukkig mijn zorgen en gaat hier mee aan de slag. Hij gaat onderzoeken of de regels zo aangepast kunnen worden dat woongroepen voortaan een vergunning nodig hebben voordat een pand in kamers gesplitst mogen worden. Door mazen in onze eigen regels kunnen woongroepen en pandeigenaren die een kantoor ombouwen tot kamers nu nog ongestoord hun gang gaan. Gelukkig is de wethouder bereid om op mijn aandringen te kijken hoe hier een einde aan kan worden gemaakt’, aldus Verheij.