VVD: Onderzoek naar bizarre COA-maatregel

VVD-raadslid Tim Versnel heeft vragen aan het College gesteld over de zogenaamde ‘COA-maatregel’. Het zou gaan om een disciplinaire maatregel waarmee overlastgevende asielzoekers voor de duur van twee weken de toegang tot het AZC-terrein wordt ontzegd. Gedurende deze tijd zou de betreffende asielzoeker in eigen voeding en onderdak moeten ontzien. Bij bewoners van de Beverwaard leidt dit tot begrijpelijke onrust, bleek onlangs uit bijdragen van insprekers bij de gebiedscommissie IJsselmonde. 

Versnel: ‘Ik wil van het College weten of deze maatregel in dit AZC daadwerkelijk wordt toegepast en waarom asociale asielzoekers niet in een voor hen bestemd aso-AZC worden geplaatst. Ik wil ook weten of het COA deze asielzoekers in de gaten houdt als zij het AZC-terrein zijn afgezet. Deze maatregel is uiteraard fnuikend voor het gevoel van veiligheid van de bewoners van de Beverwaard. Het kan echt niet zo zijn dat nota bene asielzoekers die zich stelselmatig misdragen gewoon de wijk in worden gestuurd. Dat moet stoppen.’ 

Na eerdere berichtgeving over ernstige misdragingen door ‘veiligelanders’, asielzoekers uit veilige landen die weten dat ze geen recht op asiel hebben, maar toch komen omdat ze na afwijzing niet daadwerkelijk worden uitgezet, is dit opnieuw een flinke knauw voor het draagvlak voor het asielbeleid. 

‘Het College moet in contact treden met het Rijk om deze COA-maatregel te stoppen en moet dat voorwaardelijk maken voor de toekomstige bereidwilligheid van onze stad om bij te dragen aan het asielbeleid. Voor onze fractie is het dat in ieder geval’, aldus Versnel