VVD: Intensievere samenwerking tussen politie en BOA’s

VVD-Wethouder Bert Wijbenga gaat ervoor zorgen dat de politie en de bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) intensiever met elkaar gaan samenwerken. Eerder vroeg VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans al aandacht voor het feit dat twee agenten uren bezig zijn met het afhandelen van een winkeldiefstal, terwijl boa’s dat ook zouden moeten kunnen doen. Door deze nauwere samenwerking, kunnen beide diensten samen harder en beter optreden tegen overlast en ander onwenselijk gedrag. Rotterdam is de eerste gemeente van Nederland waar dit proefproject wordt uitgevoerd. 

‘De vierhonderd boa’s die momenteel in Rotterdam werken, weten vaak precies wat er leeft in de wijken en buurten. Tot op heden was deze samenwerking tussen de politie en boa’s niet vanzelfsprekend. Dat gaat vanaf nu veranderen. Er komt een betere uitwisseling van informatie, boa’s krijgen toegang tot politielocaties en we gaan van operationele regie door de politie naar operationele samenwerking’, aldus Wijbenga

Bijzondere opsporingsdiensten zijn de laatste jaren enorm in omvang gegroeid en in alle wijken van de stad actief.

Wijbenga: ‘Boa’s zijn heel professioneel geworden. In Rotterdam is het een heel sterke gemeentedienst, die heel zichtbaar is op straat waar zij een grote bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Het inzetten van geweldsmiddelen blijft een monopolie van de politie, maar het samenwerken wordt veel intensiever.’