Geef mij nu de nacht

Rotterdam is de stad van niet lullen maar poetsen. En in een stad waar hard gewerkt wordt, moet je na het werken ook hard kunnen ontspannen. Sinds jaar en dag zorgen onze fantastische horecaondernemers voor sfeer en plezier in Rotterdam. De Rotterdamse VVD staat voor deze toppers.

De komst van studentenwoningen aan het Stadhuisplein gaat gepaard met klachten over geluidsoverlast van de horeca die daar al sinds jaar en dag zit. De burgemeester heeft om deze reden de vergunningen voor een aantal ondernemingen ingetrokken.

Raadslid Dieke van Groningen: “Er is bij de totstandkoming van het planproces onvoldoende rekening gehouden met de bestaande horeca op deze unieke locatie en de benodigde geluidswerende maatregelen zijn onvoldoende getroffen”.

De Rotterdamse VVD laat onze horecatoppers niet in de kou staan. Daarom zorgt Dieke van Groningen dat het College en de burgemeester zich aan hun woord houden en met een passende oplossing komen voor onze horecaondernemers. Tegelijkertijd doet ze een voorstel om in het vervolg woningbouw in uitgaansgebieden beter op elkaar af te stemmen, zodat iedereen van de horeca kan genieten. 

Van Groningen: “Zorg ervoor dat een soortgelijke situaties in het centrum waar horeca is gevestigd niet meer voor kan komen, door vroegtijdig in het planproces aanvullende vereisten op te nemen op het gebied van geluidsoverlast en dergelijke.”