Lokale Lasten

Gemeentelijke belastingen, zoals de OZB, worden door ons niet verhoogd om tegenvallende gemeentelijke uitgaven te dekken. Belastingen moeten zo laag mogelijk zijn, want dat helpt de koopkracht van Rotterdammers. Stijging van de rioolheffing moet worden voorkomen door een goede en efficiënte planning en aanbesteding van rioolvernieuwing en onderhoud.

De afvalstoffenheffing in Rotterdam is hoog, te hoog. Zoals het er nu uitziet, betalen Rotterdamse huishoudens in 2018 € 283,90 per jaar (eénpersoonshuishoudens) of € 328,20 per jaar (meerpersoonshuishoudens). Dat kan lager als er gerichte maatregelen worden genomen om de kosten te drukken. Laat de gemeente Rotterdam nu bijvoorbeeld eens echt werken maken van afvalscheiding. Afvalverwerkingsbedrijf AVR bouwt in de Rotterdamse haven namelijk een installatie om plastic verpakkingsmaterialen uit huisafval te scheiden. Die wordt dit jaar in gebruik genomen, maar niet voor het huisafval uit Rotterdam. Wat de Rotterdamse VVD betreft een gemiste kans. Ook zouden wij de kwijtschelding voor afvalstoffenheffing willen afschaffen zodat iedere Rotterdammer straks minder betaalt. 

Verder heeft de Rotterdamse VVD gezorgd voor het afschaffen van de hondenbelasting. Vanaf 1 januari 2018 hoeven 17.000 Rotterdammers daardoor geen hondenbelasting meer te betalen. VVD heeft er nooit een geheim van gemaakt een gloeiende hekel te hebben aan de veelvuldig verketterde heffing. De komende periode willen wij ons richten op andere ‘ergernisbelastingen’ zoals de precariobelasting en rioolheffing. 

  • Stijging rioolheffing voorkomen door goede en efficiënte planning en aanbesteding rioolvernieuwing en onderhoud
  • Precariobelasting afschaffen
  • Kwijtschelding afvalstoffenheffing afschaffen zodat iedereen minder betaalt
  • Eindelijk werk maken van afvalscheiding om afvalstoffenheffing te kunnen verlagen
  • Gemeentelijke belastingen niet inzetten om gemeentelijke uitgaven te dekken